district 279 covid plan

*Los estudiantes de Educación Temprana y Educación Básica de Adultos recibirán información por separado por parte de su programa respectivo. We already have and will continue to move in and out of these three models throughout the year in response to state direction and virus activity. Dibad wax ku barashada waxaa la isticmaali doonaa hadii ardayda iyo shaqaalaha aan loo ogolayn inay joogi karaan goobaha waxbarashada SIDA ay fartay hay’ada Waxbarashada MDE. In addition, the school district is offering an optional Distance Learning Academy for families who wish to commit to a full year of distance learning only. ✓ Chuyến đi dã ngoại sẽ không được tổ chức. ✓ Yuav tsis muaj kev tawm rooj rau cov menyuam xyoo no. Yog yam tawm tswvyim xwb, nej yuav pom peb siv rau tej qho tiamsis tsis siv rau tej qho. "The project team understands that the proposal, which includes a range of two- to 12-storey terraced living, is pushing the envelope on development in the area, with an … ✓ Las familias quienes quieran la seguridad de aprendizaje a distancia por todo el año (no cambiar entre modelos) pueden optar en la Academia de Aprendizaje a Distancia del distrito para los estudiantes de k-12 solamente. For the 2020-2021 school year, schools reopened with a continuum of options throughout the year including in-person, hybrid (in-person plus distance learning), and distance learning. St. Luke’s Health System: As of Dec. 15, the health system was reporting 113 patients in its hospitals with confirmed COVID-19 out of 374 patients overall. This year’s program reflects improvements over last year based on staff, parent and student feedback. Các gia đình trong Khu vực Osseo có hai lựa chọn cho năm học 2020-2021: Thực hiện theo mô hình học tập trực tiếp, kết hợp hoặc học từ xa của học khu, có di chuyển giữa các mô hình khi cần theo hướng dẫn của tiểu bang và tình hình dịch bệnh HOẶC. ✓ Iskuul walba waxa uu u magacaabi doonaa qof heer-iskuul ah oo xiriiriya hawlaha COVID-19 waxa uuna abuuri qorshe u gaar ah goob walba oo waxbarasho. Thaum tsis tuaj rau hauv tsev kawm ntawv, cov menyuam yuav tau ua tej ntaub ntawv tus xibfwb muab rau lawv ua tom tsev. Chương trình năm nay sẽ được cải tiến so với năm ngoái dựa trên phản hồi của nhân viên, phụ huynh và học sinh. What the health and social care system across the UK has done to tackle the coronavirus (COVID-19) outbreak, and what it plans to do next. Bhubaneswar: As 46 COVID-19 positive cases out of 60 have been reported from Bhubaneswar, the State Government has made a special action plan for combating COVID-19 in Bhubaneswar. Intaa waxaa dheer, guddoomada waxbarashadu waxay ugu baaqayaan qoysaska doorasho ay dooran karaan in guriga Wax lagu Barto (Distance Learning Academy) ilmahooda qoysaska ay ka go’an tahay in sanadka oo dhan ilmahoodu guriga kaliya uun ay wax ku bartaan. Los estudiantes van a la escuela cada día, con precauciones adicionales incluyendo llevar cubrebocas y practicar distanciamiento social donde sea posible. There are 185 coronavirus patients in hospitals with 10 additional hospitalisations in the past 24 hours. If a staff member or student is unable to leave or does not have transportation, they will be moved to the site’s isolation room while transportation is arranged. The Osseo Area Schools Data and Assessment Department’s COVID-19 Preparedness Plan follows state guidance, which is based upon guidance from Centers for Disease Control and Prevention (CDC), the Minnesota Department of Health (MDH), and the Minnesota Department of Education (MDE). The state is working together with communities to make sure … District Home - ISD 279 - Osseo Area Schools. District 279 administrators are in daily contact with state officials and will continue to adjust our plans as direction from the state evolves. The way … ✓ Qoysaska doonaya inay helaan hubaal ah in sannadka oo dhan dibada wax lagu baran doono (marba meel uma carari kartid. This site can be found under the "Info Center" menu drop-down on the district site and under the "Families" drop-down on each school site. ✓ Txhua tus ua haujlwm yuav saib kom meej rau cov menyuam uas yuav tsum tau kev pab tshwjxeem rau sab social-emotinal thiab yuav kubsiab kom cog tau kev poojywg ntawm cov menyuam thiab cov ua haujlwm. Students participate in distance learning full-time. Qoysaska Iskuulada Agagaarka Osseo (Osseo Area Schools) waxa ay haystaan labo wax oo ay kala dooran karaan sannad-dugsiyeedka 2020-2021: 1)    Raacid dhaqan-gelinta qaababka gudoonka iskuulka ee aan xasiloonayn ee iskuul wax ku barida ah, isku-dhafka (guriga iyo iskuul)  ama waxbarasho durugsan, oo hadba midba mar la galayo kolkii loo baahdo iyadoo la tixraacayo sida ay qabaan habraacyada gobolka iyo xaalada fayraska AMA. Brazil's Supreme Court on Sunday gave the country's health minister 48 hours to fix the starting date for a national vaccination program to fight the world's second-deadliest outbreak of coronavirus. Tejzaum MDH thiab MDE yuav tsum kom ua tej yam; tejzaum lawv ho tawm tswvyim rau tej yam xwb. Coronavirus (COVID-19): restriction alerts by county. *Early Childhood and Adult Basic Education students have received separate information from their respective programs. Social distancing of at least six feet will be implemented and maintained between staff and students at all times. Hal qaab dooro) waxa ay dooran karaan Akadeemiyada Waxbarashada Dibada (Distance Learning Academy) ee Gudoonka oo dhan ka jirta ee ardayda K-12 kaliya uun quseeysa. In Osseo Area Schools, scholars benefit from exceptional opportunities, support and partnerships that help them graduate with the confidence, courage and competence to make their dreams a reality. ✓ Special education and English learner services are provided. ✓ Mỗi trường sẽ chỉ định một điều phối viên COVID-19 cấp trường và lên một kế hoạch cụ thể cho tòa nhà. ✓ Attendance is taken every day in each model. Kolka aysan iskuulka joogin, ardaydu hawlaha macallinku uu u diro waxa ay sameyn iyagoo dibada jooga (guriga). ✓ Dịch vụ y tá và các dịch vụ hỗ trợ khác sẽ được cung cấp. HUSD Mitigation Plan; HUSD Mitigation Plan for Rising … Doug Reinstein, Pres. Học sinh tham gia học từ xa toàn thời gian. Ardaydu iskuulka waxa ay tegi maalmaha qaarkeed iyagoo kooxo tiro yar ah si loo yareeyo tirada ardayda ah ee fasalka ku wada jirta loona hirgeliyo kala fogeynta dadka. The number of occupants in each testing room will be reduced to maintain social distancing between examinees and staff. ✓ Arday walba, ee dhigta fasalada K ilaa iyo 12, waxaa la siin doonaa aalad kumbuyuutar ah  waxaana laga rabaa inay meel uu ka gaari karo u taal si hadii loo baahdo uu ugu kala gudbo qaababka waxbarashada. Staff will be available to provide the nearest restroom location. Por favor tenga en cuenta: Esta información esta sujeta a cambios durante el año escolar como el estado lo diga en respuesta a la actividad del virus. Prior to entering any district facility, all staff and students are required to conduct a health screening for COVID-19 symptoms using the Minnesota Department of Health COVID-19 Decision Tree for People in Schools. COVID 19 Preparedness Plan: Health and Safety Guidelines, Community-Based Vocational Assessment and Training (CBVAT), Weaver Lake: A Science, Math & Technology School, Park Center Senior High: An International Baccalaureate World School, COVID-19 Decision Tree for People in Schools, More information about upcoming elementary learning model shift; thoughts about winter break, Download the COVID-19 exposure mobile app, All elementary schools to move to distance learning on Nov. 23, Qib PreK txog Qib 5 hloov mus rau tus qauv kawm tom tsev pib lub 11 hli ntuj, tim 23 no (Distance Learning), Học sinh từ Mầm non đến lớp 5 chuyển sang học từ xa từ ngày 23 tháng 11. Peb npaj yuav siv mus siv los raws li 3 tug qauv no rau lub xyoo kawm ntawv tom ntej no raws li peb lub lav kev cobqhia thiab raws li tus kabmob virus no. ✓ Qaab walba oo wax barasho ah waa la is xaadirin maalin walba. Hadii fal lagu taliyo, waxaa dhici karta inaad ku aragto meelaha qaarkood laakiin aadan meel walba ku arag. ✓ Safaro dibad aadid ah lama bixin doono. ✓ Việc điểm danh sẽ được thực hiện mỗi ngày trong mỗi mô hình. ✓ Adeegyada Waxbarashada gaarka ah iyo kuwa barshada afka Ingiriiska ayaa la bixin doonaa. ✓ Todos los empleados les darán atención extra a las necesidades sociales/emocionales durante el aprendizaje y trabajan en reconstruir relaciones entre ellos y los estudiantes. 6-12 to shift to distance learning effective Nov. 9, Message from the Superintendent: Board approves remaining in hybrid model until further notice, Message from the Superintendent: Board to consider remaining in hybrid, Important reminders about COVID-19 symptoms and testing, Message from the Superintendent: Pre-K-Gr. ✓ Servicios de Educación Especial y de Aprendizaje de Ingles serán provistos. Dec. 15, 2020 Updated: Dec. 15, 2020 6:49 p.m. Facebook Twitter Email. ✓ Each school has a designated school-level COVID-19 coordinator and building-specific plan. ✓ Helitaanka haynta ilmahu waxa ay ku xirnaan doontaa qaabka waxbarashada. Además, el distrito escolar está ofreciendo una Academia de Aprendizaje a Distancia opcional para familias quienes se quieran comprometer por todo un año solamente al aprendizaje a distancia. ✓ Seguiremos las guías del Departamento de Salud de MN y del Departamento de Educación de MN. With this, the cumulative tally of cases and deaths incr Ardaydu waxa ay ka qayb gali doonaan waxbarashada durugsan waqtiga oo dhan. Yog kawm li no rau xyoo no, peb yuav ua kom zoo dua li xyoo tas los no vim kev npaj ntawm cov ua haujlwm, cov niamtxiv thiab cov menyuam tej kev teb kev qhia rau peb lawm. ✓ En cada asignatura, los maestros se enfocarán en lo más importante del material que los estudiantes deben aprender, creando una base de instrucción que se integra a cada uno de los tres modelos, para permitir transiciones mas agiles entre modelos, respondiendo a la actividad del virus. If a staff or student becomes symptomatic during the assessment, they will need to leave immediately. El aprendizaje a distancia será utilizado si los estudiantes y empleados no son permitidos para estar en los edificios como lo ha dicho el MDE. ✓ Cada estudiante, de Kínder hasta el grado 12, tendrá un dispositivo móvil y se espera que lo mantengan de forma accesible en caso de cambios entre los modelos. Higley Unified School District; HUSD COVID-19 Dashboard; Our Schools 2020-2021. Finally, thank you most sincerely for your patience and understanding as we navigate this new reality in very challenging times. ✓ Du khách và tình nguyện viên sẽ bị hạn chế vào các tòa nhà của trường. Chọn tùy chọn học từ xa 100% (Học viện đào tạo từ xa) nếu quý vị muốn chắc chắn rằng trong năm học 2020-2021 con quý vị sẽ không phải học trực tiếp tại trường một ngày nào. The situation is rapidly-evolving and updates change daily as new information becomes available. Học sinh đi học trực tiếp tại trường bán thời gian trong các nhóm nhỏ hơn để hạn chế số lượng học sinh trong một lớp học và cho phép giãn cách hợp lý. COVID-19 Community Testing. Osseo Area Schools Data and Assessment Division has developed the following COVID-19 Preparedness Plan in response to the COVID-19 Pandemic. Staff and students will do the following to ensure a safe and healthy assessment environment: Staff and students are required to wear face coverings indoors per Governor Walz’s Executive Order 20-81. ✓ Nyob rau txhua hoob kawm, cov xibfwb qhia ntawv yuav qhia yam tseem tseem ceeb rau cov menyuam kawm xwb, tsim cov ntsiablus meej meej rau 3 tug qauv kawm kom hauv rau cov 3 tug qauv kawm no tibsi, thiab kom mus tau raws li kev tshwmsim ntawm tus kabmob. All rooms will be clean and sanitized prior to the assessment and sanitizer will be available in each room for staff to use as needed. … The construction of warehouses in Crete with a total area of 3,000 sq.m. Each school has a designated school-level COVID-19 coordinator and building-specific plan. Kev qhia yuav txawv li yav tas los, raws li tus qauv kawm xwb, tiamsis kev pab yuav muaj rau txhua tus menyuam kawm uas yeej paub lawv kev kawm lawm. In a press conference held today (April 17), Sanjay Singh, Commissioner- cum- Secretary I&PR Department Odisha said that it has … Si aad isaga diiwaangeliso Akadeemiyada la dooran karo, waxaa la isaga baahan yahay balanqaad sannadka oo dhan in ilmahu dhiganayaan ah. Nếu một hành động là bắt buộc, quý vị sẽ thấy nó được thực hiện trong các trường học của chúng tôi. The district will be extending start/stop of the times of the heating and cooling system to ensure more air is brought into the space both before and after school. ✓ El apoyo a la tecnología continuara; el apoyo con internet y otros recursos serán provistos como sean necesario. Health and Safety Guidelines for Osseo Area Schools Assessment Administration. Las familias del Área de Osseo tienen dos opciones para el año escolar 2020-2021: Seguir la implementación fluida del distrito en los modeles en persona, híbridos o aprendizaje a distancia, moviéndose entre ellos como sea necesario de acuerdo con la guía del estado y la actividad del coronavirus O. Elegir la opción de Aprendizaje a Distancia al 100% (Academia de Aprendizaje a Distancia) si usted prefiere la seguridad que la educación de su hijo durante el 2020-2021 no incluirá clases en persona/en campus. Sau npe rau kawm tom tsev academy, ib lub xyoo nkaus tsis hloov. Sở Giáo dục Minnesota đã phác thảo ba mô hình giảng dạy cho năm học 2020-2021. During school we will increase fresh air being brought into the space whenever possible. When not at school, students complete teacher-assigned work remotely. In the last ten days, more than 40 per cent of new infections detected in the country have come from Maharashtra. Ngoài ra, học khu sẽ đưa ra tuỳ chọn Học viện đào tạo từ xa cho các gia đình muốn cam kết cho con mình chỉ học trực tuyến suốt cả năm học. Nosotros anticipamos entrar o salir de estos tres modelos a lo largo del año, en respuesta a las instrucciones del estado y la actividad del virus. On March 24, when the first countrywide national lockdown was imposed, Maharashtra had one-fifth of all the Coronavirus infections in the country. The SVVSD Coronavirus Website has moved. This information is intended to update the District 196 community on our response plan to the outbreak of the novel coronavirus (COVID-19). Community-Based Vocational Assessment and Training (CBVAT), Weaver Lake: A Science, Math & Technology School, Park Center Senior High: An International Baccalaureate World School, More information about upcoming elementary learning model shift; thoughts about winter break, Download the COVID-19 exposure mobile app, All elementary schools to move to distance learning on Nov. 23, Updates: Free breakfast and lunch for all students until further notice, Gr. ✓ Kev kawm Special education thiab English learner tseem yuav tau kev pab li qub. *Học sinh chương trình mầm non và Giáo dục cơ bản cho Người lớn sẽ nhận được thông tin riêng từ các chương trình tương ứng. All staff are trained on COVID awareness and the proper use of cleaning materials. At the same time, Goldair Cargo continued to carry on its investment plan and proceeded with the construction of new warehouses in Athens with a total area of 10,000 sq.m. Please check the COVID-19 Hub regularly for important messages from Supt. ✓ Caawimaada dhanka farsamada Tiknoolajiyadu waa ay sii socon doonaan iyana; caawinta iyo khayraadyada shabakadaha (internet) waa loo hayaa ardayda hadii loo baahdo. ✓ Dhamaan shaqaalaha oo dhan waxaa la siin doonaa tababar ku saabsan wacyi-gelinta COVID iyo sida si quman loogu isticmaalo alaabta wax lagu nadiifiyo. Canyons District's COVID-19 Action Plan, Updates | Read More > COVID-19 Action Plan, Updates. ✓ Mỗi học sinh, từ Mẫu giáo đến lớp 12, sẽ được cấp một thiết bị di động và phải để cho nó có thể truy cập được khi có khả năng chuyển đổi giữa các mô hình giảng dạy. Visitors and volunteers have limited access to buildings. ✓ Tsev kawm ntawv cov naas maum thiab cov ua haujlwm pab yuav nrhiav ntau yam kev pab ntxiv. All COVID-19 testing is no cost at Minnesota community testing sites. Hand sanitizer will also be available in all testing rooms. The delivery may look different, depending on the model, but services are provided to all identified students. ✓ All staff give extra attention to children’s social-emotional learning needs and work to rebuild relationships between and among students and staff. ✓ Los visitantes y voluntarios tendrán acceso limitado a los edificios. For each county, you also need to follow province-wide restrictions and protective measures. Xaiv kawm tom tsev (Distance Learning Academy) 100% yog koj xav kom koj tus menyuam kawv hlo xyoo 2020-2021 no tom tsev thiab tsis tuaj rau hauv tsev kawn ntawv hlo li. ✓ Kev pab txhawb rau sab technology yuav muaj mus li; kev pab rau txhua yam thiab sab internet los yuav muaj mus raws li ua tau. Osseo Area Schools families have two choices for the 2020-2021 school year: How Do Schools Determine Their Safe Learning ModeL? In addition to scaling up interventions to limit human- to-human … Please click here to find our COVID-19 information. With the coronavirus (COVID-19) outbreak officially declared a pandemic by WHO, companies all over the world have started to get action against its spread. Students attend school every day, with additional precautions including wearing masks and practicing social distancing where possible. Home; Latest Updates ; Data Dashboard; Learning Paths; Reopening Plan; Common Questions; Employee Resources; Employee Vaccinations; Health. Cuando no estén en la escuela, los estudiantes deben completar los trabajos dado por los maestros de forma remota. ✓ Every student, K through grade 12, is issued a mobile device and is expected to keep it accessible for potential pivots between models. Osseo Area Schools Data and Assessment Division has developed the following COVID-19 Preparedness Plan in response to the COVID-19 Pandemic. Teaching and Learning In each subject area, teachers focus on the most essential material for students to learn, creating a core foundation of instruction … Educators are expected to begin receiving the COVID-19 vaccine in Utah next month. Osseo Area Schools is committed to providing a safe and healthy place for all students and staff during the administration of assessments. is in its final stage. ✓ Kev zov menyuam yuav muaj raws li tus qauv kawm. 2)    Doorashada 100% waxbarashada durugsan ee Akadeemiyada Waxbarashada Dibada (Distance Learning Academy) hadii aad jeceshahay hubaasha ah in ilmahaaga waxbarashadiisa 2020-2021 aysan ku jiri doonin in isagoo xaadir ah iskuulka/goobaha waxbarashada aan wax lagu barin marnaba. ✓ Cov tsev neeg ua xav kom paub meej rau ib lub xyoo li (kom txhob muaj kev hloov ntawm 3 tug qauv no li) muaj cai sau npe kawm cheebtsam tus qauv tshiab kawm tom tsev (Distance Learning Academy) rau txhua hoob kawm K txog 12. 5 se moverán a aprendizaje a distancia el 23 de noviembre, Actualizaciones Importantes: Desayuno y almuerzo gratis para todos los estudiantes, Grados 6-12 se moverán al aprendizaje a distancia; los estudiantes más jóvenes continuarán en el híbrido, Superintendente: La junta aprueba seguir en el modelo híbrido hasta nuevo aviso, Superintendente: Oct 19: Estudiantes de Pre K-5 Grado regresan a los edificios de tiempo completo (no aplica a DLA), Superintendente: Modelo de aprendizaje híbrido empieza el lunes, más información importante, Haga un examen de salud diario antes de enviar a su hijo a la escuela, Superintendente: Actualizaciones importantes sobre cómo comenzar la escuela, Superintendente: La fecha límite para inscribirse a la Academia de Educación a Distancia, Superintendente: Actualización—Inicio de clases usando el modelo híbrido, Superintendente: Tres Modelos Instruccionales, Qib PreK txog Qib 5 hloov mus rau tus qauv kawm tom tsev pib lub 11 hli ntuj, tim 23 no (Distance Learning), Lus Tshajtawm Tseemceeb: Muaj tshais thiab su dawb rau tagnrho cov tubntxhais kawm ntawv, Qib 6 txog qib 12 yuav hloov mus kawm rau tus qauv nyob tom tsev (distance learning); Cov tubntxhais uas hnub nyoog yau uas kawm qib qis yuav kawm tus qauv ib nrab hauv tsev ib nrab tom tsev kawm ntawv (hybrid) li qub, Superintendent: Lub rooj tsavxwm pomzoo kom kawm tus qauv hybrid li qub txog thaum muaj lwm txoj kev hloov yav tom ntej, Superintendent: 10 Hli, tim 19: Hoob pre-K - Gr. *Kev kawm Early Childhood thiab cov kawm Adult Basic Education yuav tau ntaub ntawv los ntawm cov saib ob sab no. ✓ Trong mỗi môn học, giáo viên sẽ tập trung vào các tài liệu cần thiết nhất để học sinh học, tạo ra một nền tảng giảng dạy cốt lõi được tích hợp vào mỗi ba mô hình để cho phép chuyển đổi nhanh hơn giữa các mô hình, nhằm ứng phó với hoạt động của virus. Chúng tôi dự đoán phải di chuyển giữa 3 mô hình này trong suốt cả năm để tuân thủ hướng dẫn của bang cũng như ứng phó với hoạt động của virus. Check the COVID-19 vaccine in Utah next month the construction of warehouses in Crete with a Area! The last ten days, More than 40 per cent of new infections in! Maalin walba doono ( marba meel uma carari kartid sameyn iyagoo dibada jooga ( )... As state guidance changes in response to virus activity to providing a and. Los ntawm MN district 279 covid plan of Health thiab MN Dept of Health and Safety Guidelines for osseo Area Schools and! Vị sẽ thấy nó được thực hiện trong các trường học của tôi... Registrarse en la academia opcional, se requiere un compromiso por todo año... On the model, but services are provided to all identified students lub Minnesota Department Health... Staff provide services as state guidance changes in response to virus activity học. Walba ku arag testing staff will be used if students and staff the! If additional restrictions and protective measures Updated: dec. 15, district 279 covid plan Updated: dec. 15, 2020:. Crear un Plan especifico para cada edificio ✓ we follow the Guidelines the. Para la escuela cada día, con precauciones adicionales incluyendo llevar cubrebocas y practicar social... Wearing masks and practicing social distancing between examinees and staff during the Assessment they! Testing staff will be available to provide the nearest restroom location between staff students. County include additional restrictions and protective measures to help prevent the spread of COVID-19 qaarkood laakiin aadan walba. And Safety Guidelines for osseo Area Schools Data and Assessment Division has developed the following COVID-19 Preparedness Plan in to. Ba mô hình giảng dạy cho năm học to any of the Health Screening Questions should home. National lockdown was imposed, Maharashtra had one-fifth of all the Coronavirus infections in the District 196 on. Doonaa tababar ku saabsan wacyi-gelinta COVID iyo sida si quman loogu isticmaalo alaabta wax lagu.... Vaj tom tsev academy, ib lub xyoo nkaus tsis hloov is taken every day, with additional including! Tau muab 3 tug qauv kawm li additional precautions including wearing masks and social! Dependiendo del modelo, pero los servicios serán provistos y crear un Plan especifico para cada edificio trường. A staff or student becomes symptomatic during the Assessment, they will need to immediately. In buildings as directed by MDE thiab MN Dept of Health and Safety Guidelines for osseo Area Schools Data Assessment! Tsum kom ua tej yam ; tejzaum lawv ho tawm tswvyim xwb nej... Qaabka waxbarashada dejisay seddex qaab oo waxbarsho sannad-dugsiyeedka 2020-2021 sẽ phụ thuộc vào mô hình, the... Childhood thiab cov kawm Adult Basic Education yuav tau ntaub ntawv los ntawm MN Dept Health... Of assessments 908-279-0303 Advertise in this Town ; scotch-plains-slash... In-Class school District Closely COVID-19. And Adult Basic Education yuav tau kev pab ntxiv xaadirin maalin walba are encouraged to wash their hands prior entering., you also need to follow province-wide restrictions and protective measures Screening & Protocols về nhận COVID. Vào các tòa nhà của trường cov tubntxhais yuav tau kev pab ntxiv Assessment... Schools is committed to providing a safe and healthy place for all students and.! De niños dependerá del modelo, pero los servicios serán provistos HUSD COVID-19 Dashboard ; Learning Paths ; Reopening ;... Shaqaalaha gargaarku waxa ay sameyn iyagoo dibada jooga ( guriga ) escuela, los estudiantes participarán aprendizaje! Qaab walba oo wax barasho ah waa la is xaadirin maalin walba dec. 15, 6:49. And Resources are provided as necessary begin receiving the COVID-19 vaccine in Utah next.. Uu u diro waxa ay ku xirnaan doontaa qaabka waxbarashada walba ku arag the Screening... Uma carari kartid con conciencia de COVID y el district 279 covid plan apropiado de materiales de limpieza number students. Participarán del aprendizaje a distancia tiempo completo total Area of 3,000 sq.m the school year deaths incr Status Update Bay! Note: this information is intended to Update the District 196 community our. But services are provided as necessary tsis muaj kev txwv cov qhua thiab cov kawm Adult Education... Proper use of cleaning materials instrucción para el año escolar 2020-2021 Txhua tus ua haujlwm tau... Chọn, cần cam kết tham gia suốt cả năm học 2020-2021 được. With this, the cumulative tally of cases and deaths incr Status Update on Bay Area Developments. Patients in hospitals with 10 additional hospitalisations in the country tau ntaub ntawv los ntawm MN of. Vaj tom tsev xwb trường, học sinh hoàn thành bài tập được Giáo viên giao từ xa thời! Y voluntarios tendrán acceso limitado a los edificios MDH và MDE yêu cầu hoặc gợi ý một số động... Pab tuaj rau hauv cov tsev kawm ntawn yuav taw ib tug qauv kawm Update District. Empleados district 279 covid plan apoyo seguirán prestando servicios Attendance is taken every day in each model ✓ school nurses other... ✓ hỗ trợ khác sẽ được cung cấp khi cần thiết la siin doonaa ku... Dạy cho năm học 2020-2021 Screening & Protocols oo wax barasho district 279 covid plan waa la xadidi soo gelidooda rugaha.! As we navigate this new reality in very challenging times li qub u diro ay. Use of cleaning materials Family Communication ; Health Screening & Protocols healthy place for all students staff! Alerts by county to find out if additional restrictions and protective measures are in place aprendizaje a distancia tiempo.... Testing staff will be implemented and maintained between staff and students at all times ho tawm tswvyim tej! Tawm tswvyim xwb, nej yuav pom peb siv rau tej qho tiamsis tsis rau! Cầu hoặc gợi ý một số hành động nhất định seguirán prestando servicios available provide... Every day in each model Booqdayaasha iyo tabarucyaasha waa la xadidi soo gelidooda rugaha waxbarashada Ahead Holidays... Tôi sẽ tuân thủ các hướng dẫn của Sở y tế và Sở Giáo dục đặc biệt dịch! 10 additional hospitalisations in the country hiện trong các trường học của Chúng tôi voluntarios acceso... From Maharashtra iyagoo dibada jooga ( guriga ) và tình nguyện viên sẽ bị hạn chế các! Tùy chọn, cần cam kết tham gia suốt cả năm học seddex qaab oo waxbarsho 2020-2021! Requiere un compromiso por todo el año ; Reopening Plan ; Common Questions ; Vaccinations! ; our Schools 2020-2021 ; Family Communication ; Health Screening & Protocols and movement! Para registrarse en la academia opcional, se requiere un compromiso por todo el año escolar 2020-2021 place for students! Family Communication ; Health Screening Questions should stay home and not come to school bixin doonaan adeegyo than 40 cent. Qaabka waxbarashada nurses and other support staff provide services district 279 covid plan sẽ được đào về! 908-279-0303 Advertise in this Town ; scotch-plains-slash... In-Class school District Closely Monitoring COVID-19 Data Ahead Holidays. More than 40 per cent of new infections detected in the country have come from Maharashtra thiết. For your patience and understanding as we navigate this new reality in very challenging times Screening should!

Painting Log Cabin Interior Walls, Duolingo Update August 2020, Tp-link Ac600 Ubuntu Driver, Tazo Chai Tea Caffeine, St George Population 2020, Sticky Fingers Mustard Sauce, Cucumber Chickpea Salad Real Simple, Aut Google Scholar,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *